Liigu sisu juurde

MAARJAMAA HARIDUSSELTSI DEKLARATSIOON

Maarjamaa Haridusselts on seatud koondama lapsevanemaid, õpetajaid, ühiskonnategelasi ja organisatsioone, kes peavad oluliseks seista kristliku väärtussüsteemi ning omakultuurilise identiteedi eest kasvatuses ja hariduses.

Tänases Eestis, kus nõukogude aeg on kultuurijärjepidevust kahjustanud, on oluline taastada põhiväärtustena traditsioonilised kristlikud tõekspidamised, mis on  aluseks

Euroopa identiteedile ja kultuurile ning meie esiisade poolt loodud Eesti Vabariigile, ning alal hoida meil elavate rahvuste eripära kui rikkust. Mõiste „põhiväärtus“ tugineb arusaamale, et kõikide inimeste vahel on inimloomusest tulenev ühisosa, mis sõltumata rahvuslikust ja kultuurilisest eripärast loob aluse vastastikusele mõistmisele.

Hariduses peame oluliseks:

  • vanemate prioriteeti laste kasvatamisel ja nende õigust otsustada lapse hariduse üle;
  • suundumust anda inimesele kindel alus iseenese, oma perekonna, ühiskonna ja kogu loodu kujundamiseks tõe ja armastuse vaimus;
  • südametunnistuse ja iseloomu vooruspõhist kujundamist kasvatuse alusena;
  • perekonna väärtustamist; sooidentiteeti hoidvat kasvatust ja noorte inimeste valmisoleku kujundamist elukestvaks abieluks;
  • õpilase käsitamist mõistuse, tunnete ja vaba tahtega olendina, toetades nii tema vaimset, hingelist kui ka kehalist kujunemist, s.o. tema terviklikku arengut;
  • rõhutada elu pühadust ja vajadust hoida elukultuuri;
  • usku, milleta inimene kaotab kindlustunde ja tulevikulootused;
  • rahvusliku identiteedi hoidmist ja kultuurijärjepidevuse toetamist.